Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Nieuwe lakens

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 29 Jun, 2014 23:28:18
Vannacht is het tweede kalf geboren: Trijntje 2, kalf van Freekje.

Dit filmpje laat zien hoe Trijntje wordt opgenomen in de groep, zo'n zes uur na haar geboorte..

Daarmee is het palet voor dit jaar weer compleet. Een dikke maand geleden verraste Rani ons al een week voor de uitgerekende datum met Wanica's Cas, een stevige en snelle jongen.Mandy, onze oudste koe slaat een jaartje over, ze is uiteindelijk ook al waardevolle fokkoe en 11 jaar oud, dus mag het wel wat rustiger aan.

De 'oogst' is dus twee mooie zwarte lakenveldertjes, gezond en vlug, dus wat willen we nog meer (op dit gebied)..... Meer foto's staan hier.Van schorre grutto's

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 15 Jun, 2014 23:47:53
Ik heb de luxe dat direct achter ons huis een perceel ligt wat laat (15 juni) gemaaid wordt vanwege de daar broedende weidevogels (nog wel, zie vorige blog).

Dat betekent dat de afgelopen 5 weken de hele dag grutto's, kieviten en in mindere mate tureluur en scholekster in de weer zijn met hun jongen. Als die in de buurt van de bewoning komen worden de ouders erg zenuwachtig en zitten ze nagenoeg continue alarmerend op heiningpaaltjes en dergelijke. Enkele keren zaten de jongen in ons hooiland en dan is iedere beweging op ons erf al verontrustend voor pa en ma grutto. Ze waken vanaf de schoorsteen of de hooiberg.

Eén had zich daarbij helemaal schor geschreeuwd, je hoort dat op dit filmpje.

Roofvogels konden steevast op een wolk grutto's en kieviten achter aan rekenen. Deze week een sperwer, die boven ons erf een visdiefje pakte..... Of een buizerd die gezamenlijk door kievit, tureluur en torenvalk achterna werd gezeten....
Inmiddels zijn alle grutto's weg, hun jongen zijn vliegvlug of 'op'gepredeerd. Ik heb de indruk dat het eerste het meeste het geval is. Mooi vroeg dit jaar, voor het maaien. Nog wat tureluurs met nagenoeg vliegvlugge jongen en kieviten in de mais zorgen nog voor activiteit.
Het weidevogelseizoen is daarmee weer redelijk succesvol voorbij, zo'n 8 gruttoparen, drie tureluurs en ergens rond de 10 kieviten en een stuk wat scholeksterparen heeft jongen grootgebracht.

late boerenzwaluwen

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 04 Oct, 2013 23:01:07
Het paartje boerenzwaluwen in onze koestal, 'ons paartje boerenzwaluwen dus', heeft dit jaar drie keer gebroed, 5, 4 en 4 jongen. Van het eerste broedsel ging er één jong over stuur, dus de teller staat op 12 jongen dit jaar. Het laatste broedsel vloog uit op 25 september. Hieronder rusten ze in het nest na hun eerste vliegdag.

Inmiddels zijn we anderhalve (warme) week verder en zijn de vier er nog steeds, terwijl de anders talrijk aanwezige andere boerenzwaluwen al vertrokken zijn. Hun ouders wellicht ook. Ze slapen nog steeds op en bij het nest.

Ik ben benieuwd wanneer zij vertrekken. Of ze er dan in slagen de wintergebieden te bereiken kom ik natuurlijk nooit te weten.....


Het trio compleet

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 20 Jul, 2013 23:56:59
Vandaag heeft onze derde koe (Rani 3) gekalfd: een mooi stiertje. Forse jongen die binnen een uurtje na de eerste blaas in het gras lag. Gaat vanaf door het leven als Wanica's Gijs. Even leek het erop dat hij niet vanzelf aan het drinken zou slaan, maar net toen we maatregelen voorbereidden om hem daarbij te helpen stond hij op en dook hij naar de tiet. Meer foto's staan hier.

Weer een mooi kalf

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 06 Jun, 2013 23:37:25
Vandaag was onze dikke rode koe aan de beurt om te kalven, één dag na de uitgerekende datum, precies één jaar en één dag na het vorige kalf. En weer net als vorig jaar aan de rand van de greppel waar het kalf dus bij herhaling inviel. De aannemer die momenteel ons huis verbouwt en een buurman hebben onder toeziend oog van de buurvrouwen het beestje er steeds weer uit gehaald, daarbij de briesende moeder trotserend.
IK dus snel naar huis. Want de koe heeft een groot uier en dan is het voor het kalf lastig om de gang met drinken te krijgen. Met hulp van weer een andere buurman koe en kalf naar de stal gehaald. Moeders vastgezet (met enige tact want ze brieste lekker bij tijd en wijle) en gemolken. Dat vergt twee man, één (ik) om het beest tegen de muur aan te houden en op de rug te krabben zodat ze een beetje rustig wordt, de ander om te melken. Dat ging wonderwel goed. Kalf twee liter biest laten drinken en het hele spul weer de wei in, in de hoop dat hij (het is een stiertje) het nu zelf zou redden. En dat dit binnen een dik uur het geval is, laten deze fotoś zien. En we hebben een paar liter biest, waar we pannenkoeken hebbne gebakken, die onze bouwvakkers zich goed lieten smaken......
Eerste kalf 2013

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 29 May, 2013 00:14:58
Vandaag (28 mei 2013) is onze oudste koe, Mandy, moeder geworden van haar achtste: een mooi vaarskalf. Vanochtend leek er nog weinig aan de hand, dus gewoon naar het werk. In de loop van de middag belde de buurvrouw om verslag te doen van de aanwas. Naar ik later van de andere buren hoorde (het buurjongetje van 3 jaar vraagt al drie maanden waar de kalfjes blijven en had als eerste in de gaten dat er ene babykoe bij was gekomen) is Rani 4 rond lunchtijd geboren. Mooi vlug kalf, drinkt meteen als een maleier en kan al bijna meedoen aan het WK atletiek...

Waarschijnlijk volgt binnen enkele dagen nummer 2.


Klik hier voor wat foto's en een filmpje.

lente, ook in 2013

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 10 May, 2013 23:23:08
Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Inmiddels hebben de pruimen- en perenbomen uitbundig gebloeid, zijn de appels daar nu mee bezig.

Voordeel van een koele lente is dat de bloempracht lekker lang aanhoudt en meer gespreid is.

Op de percelen achter ons broeden de grutto's, tureluurs en kieviten, die laatste hebben al jongen, nu maar hopen dat deze niet allemaal een kort leven bekronen als voedsel voor de jonge ooievaars in de buurt.

De koeien zijn weer de stal uit, zeer tot hun genoegen en tot het genoegen van de kauwtjes in de wijde omtrek. Klik hier voor een filmpje. Een mooie invulling van Cradle to Cradle, hier Cow to cradle.

De boerenzwaluwen hadden meteen weer hun nest in gebruik. Even leek het sprookje onderbroken te worden door één van onze katten: die liep triomfantelijk met een boerenzwaluw rond, even later lagen er alleen nog wat slagpennen. Maar de gezellige snelle vliegers zijn niet klein te krijgen: een paartje is druk (filmpje) bij het nest, de eitjes liggen er inmiddels in, dus over enkele weken de jongen.

Dat geldt ook voor onze kippen: ze leggen en broeden alsof hun leven er van afhangt.


Kraanvogels!

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 10 Mar, 2013 22:10:20
Afgelopen dinsdag wemelde het van de kraanvogels die over Nederland trokken..... Ik baalde die dag dat ik dat miste. Weliswaar vlogen ze in behoorlijke aantallen langs het provinciehuis in Den Bosch, maar aangezien ik geen raamambtenaar ben heb ik dat toen gemist. Ook belde een enthousiaste buurvrouw op dat er 50 waren komen overvliegen en stond er een melding van 20 over de Steenwaard op waarneming.nl…..

Mijn persoonlijke goedmaker kwam vandaag, zondag 10 maart. Ik hoorde en zag ze overvliegen toen ik even buiten kwam en zag ze landen op het maïsveld langs de Pothuizerweg, zo'n 500 m achter ons huis, waar ook al een groepje stond. Binnen 5 minuten gingen ze al weer op de vleugels en verdwenen ze in noordelijke richting. Met Djessie ze mooi maar kort kunnen bekijken, een mooie aanvulling in de tinten grijs van deze dag!

Wil je ook genieten, er staan mooie filmpje op youtube, zoals deze (wel op een andere plek in Nederland gemaakt en daar bleven ze langer aan de grond).Next »