Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

weer een foto-expositie

fotografiePosted by Jan Buys 13 Oct, 2012 15:09:07
Op 11 oktober is er weer een buitenfoto-expositie geopend met onder andere foto's van mijn hand. Net als vorig jaar langs het Inundatiekanaal bij Tull en 't Waal en het Werk aan de Korte Uitweg.De aanleiding was dit keer de opening van twee nieuwe bruggen over het Inundatiekanaal, die het mogelijk maken het kanaal te bekanoën. Daar is overigens nog wel wat discussie over (geweest) omdat een intensief kanogebruik nadelig is voor de rust en de natuurwaarden langs het Inundatiekanaal. Aan de andere kant is het de vraag of het wel zo druk gaat worden, de kanomogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk zijn nog niet meteen van een dusdanig niveau dat je intensief kanoverkeer hoeft te verwachten. Dat kan anders worden op het moment dat er een verhuurder groepstochten op het kanaal gaat aanbieden. Maar juist dan is er een duidelijk aanspreekpunt waarmee afspraken gemaakt kunnen en moeten worden om schade aan natuur en rust te voorkomen.....

Klik hier om de foto-impressie te bekijken die ik voor de gemeente Houten maakte en hier om te zien welke foto's er van mij in de expositie zitten. Het thema dit keer was verbinding, wat ik ingevuld heb met vijf libellenprotretten. Libellen verbinden water, land en lucht en zijn natuurlijk prachtige beesten.
Naast mij leverden fotografen uit de buurt, Willy Cruijsen en Bodil Anaïs foto's voor de expositie. De foto's zijn tot ca 1 december 2012 buiten te bewonderen, in het Werk aan de Korte Uitweg in kleiner formaat langer.