Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Overwinterende vleermuizen in Noord-Limburg

Beesten en plantenPosted by Jan Buys 23 Jan, 2013 23:34:40
Zoals inmiddels al weer 28 jaar lopen we in Noord-Limburg een aantal keldertjes, ruïnes en dergelijke af om de daar overwinterende vleermuizen te tellen. Na een zwoele telling in 2012 was het afgelopen vrijdag (18 januari) weer een echte wintertelling en dat zie je ook terug in de aantallen dieren: blijven ze bij warm weer op minder temperatuurstabiele plekken (zoals bomen), bij kouder weer vind je ze weer in de keldertjes en dergelijke. Met 109 getelde beesten is dit het op één na talrijkste jaar, 2011 hadden we er meer. Consequente trend vanaf de eeuwwisseling is dat de franjestaart toeneemt en dat de watervleermuis en bruine grootoorvleermuis schommelend min of meer stabiel zijn qua aantallen. Ik zie dat beeld voor de franjestaart ook in het deel van de Pietersberg dat ik ieder jaar tel, waar ook de ingekorven vleermuis het goed doet. Daar lijkt de watervleermuis zelfs wat te dalen.

bedauwde franjestaart in de ruïne van Bleijenbeek

de aantalsontwikkelingen