Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Ondertussen op het Eiland van Schalkwijk

SchalkwijkPosted by Jan Buys 11 Feb, 2013 21:42:54
Op een aantal punten probeer ik namens de Milieuwerkgroep Houten de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk te beïnvloeden (of beter: bemoei ik mij er tegen aan). Die ontwikkelingen gaan allemaal niet meteen met de snelheid van het licht, maar zo nu en dan is er toch iets te melden.

Al geruime tijd bepleiten wij een betere positie van natuur en landschap in de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk. In eerste instantie vond de gemeente dat maar lastig, maar gaandeweg kwam men er achter dat het toch wel verstandig is dit te doen, omdat je anders per project allerlei ingewikkelde zaken met de flora- en faunawet en bezwaren over je afroept. Directe aanleiding was het verzoek van een boer en een paraglidervereniging de toegestane vliegperiode te verruimen naar het voorjaar. Dat is tot nu toe niet toegestaan uit voorzorg om verstoring van broedende (weide)vogels te voorkòmen. Maar of die verstoring daadwerkelijk optreedt is nooit onderzocht. Dat gaat dan nu gebeuren, door inderdaad in het broedseizoen enkele keren te vliegen en dit goed te volgen en begeleiden en dus als er verstoring blijkt op te treden daadwerkelijk stoppen.
Daarnaast laat de gemeente van het hele gebied de natuurwaarden in beeld brengen en een visie opstellen, zodat de meestal kleine initiatieven die de nieuwe economische toekomst van het Eiland van Schalkwijk vorm moeten geven daar al aan de voorkant op in kunnen spelen.

In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden allerlei elementen van die Linie aangepakt. Zo ook het werk aan de Groene Weg. Plannen hebben veelal een recreatieve / militair historische insteek en het is dan iedere keer weer je hart vast houden voor natuur en landschap. De plannenmakerij leek in dit opzicht heel aardig te verlopen. Met Staatsbosbeheer startten we het onderhoud van de hoogstamfruitbomen weer op (zie deze en deze eerdere blogs).
Groot was de verrassing toen de vergunningsaanvraag er lag: zo ongeveer alle hoofstamfruitbomen moesten tegen de vlakte. Dus in de pen geklommen met een aantal organisaties. Gemeente en Staatsbosbeheer reageerden hier heel open op en in een koud veld bezoek in november spraken we af dat het plan zou worden aangepast. Jurrie de Vos, de beheerder vna Staatsbosbeheer, dook er eens wat dieper in en kwam tot de conclusie dat de hoogstambomen uit zowel landschappelijk / ecologisch als (vooral) militair historisch opzicht karakteristiek zijn voor de Groene Weg. En dat er veel minder grondverzet nodig is om de oorspronleijke loopgraven weer 'op te halen'. Kortom: het plan gaat enigermate aangepast en met behoud van de hoogstambomen in de uitvoering. In eerste instantie zal het in het terrein nog wel schrikken zijn van het werk. Vervolgens gaan we het beheer op rij zetten. Kortom: het werk aan de Groene weg blijft een mooi intermezzo in de groene raaigrasvlakten van eht Eiland van Schalkwijk.