Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Veehouderij in Brabant

werkPosted by Jan Buys 27 Mar, 2013 23:42:00
Afgelopen vrijdag stond de toekomst van de veehouderij in Brabant weer centraal in Provinciale Staten. In lijn met eerdere discussies en besluiten zoals het Koersdocument Stad en Platteland (zie deze oude blog) was er staten breed overeenstemming over de benadering dat ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven niet meer vanzelfsprekend is, de moet je verdienen door voorop te lopen voor ene duurzame veehouderij. Brabant gebruikt hier de term Zorgvuldigheid omdat het ook gaat om het voeren van een dialoog met de omwonende burgers en om het voorkomen van risico's voor mens en dier.

De discussie ging vooral over hoe snel we dit principe gaan invoeren en daarmee hoe snel we in eerste instantie alle ontwikkelingsmogelijkheden op nul zetten, zodat we ze vervolgens voorwaardelijk (voldoende zorgvuldigheid) kunnen toelaten. Gedeputeerde Staten wilden dat pas na de zomer doen omdat we dan de regelgeving voldoende uitgewerkt kunnen hebben. De oppositie wilde meteen ingrijpen 'slot op de muur' heet dat. Dit met het argument dat er anders tussentijds een hausse aan vergunningsaanvragen komt en al die ontwikkelingen dus nog zonder de toets op zorgvuldigheid plaats vinden. GS verwachtten dat dit niet zo'n vaart zal lopen en de coalitiefracties steunen die lijn, met de afspraak in te grijpen zodra het toch uit de hand dreigt te lopen. Ik zelf denk dat de oppositie gelijk heeft, de laatste weken nam het aantal vergunningsaanvragen al sterk toe. Afijn de tijd zal het leren.

Bij deze aanpak moet je op de een of andere manier vast stellen dat een bedrijf voldoende zorgvuldig is. We gaan dat doen met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, ook nog wel de maatlat genoemd. Dat moet een puntensysteem worden, zodat boeren zelf kunnen bepalen hoe zij de benodigde punten binnen halen. Samen met een collega mag ik er voor zorgen dat die BZV er komt. En wel snel en zo compleet, simpel en wetenschappelijk verantwoord mogelijk. Dat heet een uitdaging.... Dezer dagen hebben we in ieder geval via een turbo-aanbesteding de benodigde kennis ingeschakeld, vanaf volgende week plank gas.....

Meer lezen over het Brabantse Veehouderijgebeuren: kijk hier of op twitter onder #zv2020.