Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

De kop is er af

Beesten en plantenPosted by Jan Buys 14 Apr, 2013 23:18:06
Was de eerste ronde van mijn broedvogelmonitoring in d e Steenwaard (op tweede paasdag) nog een winterse aangelegenheid, vanochtend begon het meer op lente te lijken. De eerste echte ronde voor weidevogels vanmiddag maakte het gevoel compleet: weer eens lekker zonder jas en meteen de nodige nesten...

Het begon vanochtend meteen, weliswaar nog met een druilerig regentje, met het eerste koppel grauwe ganzen met pullen. Die waren de vos dus te slim afgeweest, wat lang niet voor alle ganzen geldt: de nodige eieren in andere nesten waren gesneuveld. Daar kan geen ganzenbeheersplan tegenop.....
De eerste keer was het al opvallend: erg veel konijnen in de uiterwaarden. Het gaat landelijk weer beter met deze jongen, klaarblijkelijk ook in de Steenwaard.
Minder goed was het een stokoude bunzing vergaan (zie foto, vooral de tanden), die was ergens in het volle veld door zijn spreekwoordelijke hoeven gezakt.
Oh shit, ik was vogels aan het tellen. Leuk was vooral een groepje gele kwikstaarten dat meevliegt met de koppel koeien die in de Steenwaard graast. Prachtige gele flitsen rond die beesten. Een nog leuker dat er tenminste één Engelse gele kwikstaart bij zat: met een geelgroen koppie in plaats van een grijswitte. Merkwaardigerwijs zaten er nauwelijks graspiepers te zingen, twee weken terug was dat wel anders. Ze zijn er wel, maar hingen in groepjes rond, net als wat groepjes veldleeuweriken, waarvan de territoriumhouders al wel lekker aan het zingen waren.

Vanmiddag dan serieus et het weidevogelen begonnen. Dat wordt een rustig jaar omdat één van de percelen waar anders grutto's en tureluurs zitten is omgeploegd. Dat is natuurlijk erg jammer, maar dat krijg je met een nieuwe eigenaar. Die overigens wel met de weidevogels rekening wil houden, eerst wilde hij het perceel pas in mei omploegen, en dat zou veel kwalijker zijn geweest: dan zitten de grutto's en tureluurs op de nesten en zouden ze in de nesten zijn beland.... Nu zullen ze het met het naastgelegen perceel dat tot 15 juni met rust wordt gelaten moeten doen. Al met al is deze situatie van twee kwaden de minst slechte. En nu maar hopen dat er volgend jaar weer gras komt.
Op de akker lagen al wel kievitsnesten (zie foto), evenals op een ander grasperceel: meteen zes nesten, 5x4 en 1x3 eieren....

De kop is dus af.