Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Paragliding uit de bocht

SchalkwijkPosted by Jan Buys 20 Apr, 2013 22:29:29

Sinds 2009 kan er met zogenoemde paragliders gevlogen worden aan de Achterdijk. Dit mag alleen buiten het broedseizoen en de winterperiode om respectievelijk de broedende weidevogels en pleisterende wintergasten (ganzen, etc) niet te verstoren. Deze vergunning is na de nodige discussie en een gerechtelijke uitspraak tot stand gekomen.

In 2011 heeft de gemeenteraad van Houten de wethouder opgedragen te onderzoeken of er toch ook in het voorjaar gevlogen kan worden, want dat willen de paragliders graag: dan kunnen zij oefenen voor het echte werk in de vakantie in het buitenland. Omdat er niets bekend is over de interactie tussen paragliders en broedende (weide)vogels is er afgesproken een onderzoek op te zetten. De gemeente betaalt dat en niet de initiatiefnemer, opmerkelijk genoeg. Vanuit de milieuwerkgroep en weidevogelwerkgroep hebben we meegedacht over de opzet van het onderzoek. De vraag is of het vliegen het broedsucces van weidevogels vermindert.

Er mag beperkt gevlogen worden: alleen als er onderzoekers in het veld zijn om de effecten te registreren en als er verstoring optreedt wordt het vliegen stil gelegd. Ook mag er tijdens de onderzoeksperiode maximaal 8 keer gedurende het broedseizoen gevlogen worden. Het onderzoek richt zich op de directe omgeving van de start- en landingsbaan en het vliegen moet dan ook tot die zone beperkt blijven. Omdat er in het voorjaar vooral geoefend wordt met opstijgen en landen zou dat geen probleem zijn.

Zondag 7 april was de eerste geschikte dag. Tegen de afspraken in ging Paragliding Holland meteen volle bak vliegen. Tientallen mensen op het perceel, tientallen schermen op de grond en in de lucht tot in de wijde omgeving. Tegelijk was het onderzoeksbureau maar met één onderzoeker aanwezig, die nooit alles kon overzien en was er geen goede nulmeting voorafgaand aan het vliegen uitgevoerd. Ofwel: zo ongeveer alles ging fout.

We hebben de gemeente hier op aangesproken. Op deze manier kunnen wij niet achter het onderzoek blijven staan. De gemeente heeft de nodige maatregelen genomen:
* Er mag tenminste twee weken niet gevlogen worden. Na twee weken wordt bekeken of er weer gevlogen kan worden.
* Er mogen niet meer mensen op het perceel zijn dan in de vergunning staat: 15 en er mag alleen dicht bij het perceel gevlogen worden.
* Het onderzoeksbureau voert een degelijke nulmeting uit en is met voldoende mensen in het veld.
Het mag duidelijk zijn dat we de eerstvolgende vliegdag kritisch gaan volgen……