Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

lente, ook in 2013

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 10 May, 2013 23:23:08
Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Inmiddels hebben de pruimen- en perenbomen uitbundig gebloeid, zijn de appels daar nu mee bezig.

Voordeel van een koele lente is dat de bloempracht lekker lang aanhoudt en meer gespreid is.

Op de percelen achter ons broeden de grutto's, tureluurs en kieviten, die laatste hebben al jongen, nu maar hopen dat deze niet allemaal een kort leven bekronen als voedsel voor de jonge ooievaars in de buurt.

De koeien zijn weer de stal uit, zeer tot hun genoegen en tot het genoegen van de kauwtjes in de wijde omtrek. Klik hier voor een filmpje. Een mooie invulling van Cradle to Cradle, hier Cow to cradle.

De boerenzwaluwen hadden meteen weer hun nest in gebruik. Even leek het sprookje onderbroken te worden door één van onze katten: die liep triomfantelijk met een boerenzwaluw rond, even later lagen er alleen nog wat slagpennen. Maar de gezellige snelle vliegers zijn niet klein te krijgen: een paartje is druk (filmpje) bij het nest, de eitjes liggen er inmiddels in, dus over enkele weken de jongen.

Dat geldt ook voor onze kippen: ze leggen en broeden alsof hun leven er van afhangt.