Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Initiatievenmarkt Eiland van Schalkwijk

SchalkwijkPosted by Jan Buys 16 May, 2013 15:34:25
Gisteravond had de gemeente een initiatievenmarkt voor het Eiland van Schalkwijk georganiseerd. Je weet nog wel: de gemeente Houten wil via uitnodigingsplanologie een bloeiend, open en groen Eiland van Schalkwijk ontwikkelen. Zie ook eerdere blogs als deze en deze. Daarbij is het pionieren met uitnodigingsplanologie in de huidige juridische context en (bestuurs)cultuur.
Dat bleek ook weer bij twee van de drie pitches die de aftrap vormden: Goede plannen, gemotiveerde ondernemers, maar hoe krijgt men het geregeld. De gemeente is daarbij overigens van goede wil, maar grijpt nog wel eens mis waar het gaat om de benodigde kennis, houding en gedrag. En waar het gaat de tactiek. De strategie staat wel goed in de structuurvisie, operationeel komen er best wel goede plannen uit het gebied, maar vul je nu het tussenliggende tactische niveau in? Dat vergt actieve regie (door de gemeente of een ander orgaan met voldoende onafhankelijkheid, kennis en gezag) en die ontbreekt nog teveel.
Vervolgens waren er vier discussiegroepjes met een inspirerende voorbeeldondernemer van buiten het Eiland. IN de groep waar ik in zat was dat Jan Duijndam uit Middendelfland. Een gouden greep. Hij vertelde aanstekelijk hoe je je agrarische bedrijf helemaal opnieuw kunt uitvinden. Niet dat dat 1:1 gekopieerd moet worden door Schalkwijkse boeren, maar de manier van denk, daar gaat het om.

Al discussiƫren begon er iets te ontstaan van ideeƫn voor samenwerking van enkele Schalkwijkse boeren, burgers (als ik) voor een nieuwe vorm van agrarisch ondernemen, met natuur -weidevogels!-, streekeigenheid en modern ondernemerschap als kernbegrippen. Bij voorkeur los van overheidssubsidies.

Aan de andere tafels (recreatie, streekproducten, energie) gebeurden gelijksoortige dingen.

Kortom, er is een voedingsbodem voor de gewenste ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Nu dat verder krijgen. de gezamenlijkheid van onderop, de Schalkwijkers, is een stapje verder gekomen. Als met name de gemeente er nu in slaagt deze goed te begeleiden en ondersteunen dan zou het zo maar wat kunnen gaan worden.....