Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Bunkereenden

Beesten en plantenPosted by Jan Buys 02 Jun, 2013 10:50:39
Al eerder was mij opgevallen dat er veel bergeenden aanwezig zijn op de plasjes van het Werk aan de Groene Weg. Naar blijkt heeft dit alles te maken met de aanwezigheid van een hele batterij volgestorte / opgevulde kazematten / groepsverblijven / bunkers. Daar broeden deze fraaie eenden in.... Da's nog eens wat anders dan een gekraakt konijnenhol. Dat het broeden succesvol blijkt, laat onderstaande foto zien: een paar op weg naar de uiterwaarden met zo'n 20 pullen (staan niet allemaal op de foto), waarschijnlijk meerdere broedsels samengevoegd tot een kleuterklas, gedrag dat ik ook ken van grauwe gans.