Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Van schorre grutto's

Aan de LekdijkPosted by Jan Buys 15 Jun, 2014 23:47:53
Ik heb de luxe dat direct achter ons huis een perceel ligt wat laat (15 juni) gemaaid wordt vanwege de daar broedende weidevogels (nog wel, zie vorige blog).

Dat betekent dat de afgelopen 5 weken de hele dag grutto's, kieviten en in mindere mate tureluur en scholekster in de weer zijn met hun jongen. Als die in de buurt van de bewoning komen worden de ouders erg zenuwachtig en zitten ze nagenoeg continue alarmerend op heiningpaaltjes en dergelijke. Enkele keren zaten de jongen in ons hooiland en dan is iedere beweging op ons erf al verontrustend voor pa en ma grutto. Ze waken vanaf de schoorsteen of de hooiberg.

Eén had zich daarbij helemaal schor geschreeuwd, je hoort dat op dit filmpje.

Roofvogels konden steevast op een wolk grutto's en kieviten achter aan rekenen. Deze week een sperwer, die boven ons erf een visdiefje pakte..... Of een buizerd die gezamenlijk door kievit, tureluur en torenvalk achterna werd gezeten....
Inmiddels zijn alle grutto's weg, hun jongen zijn vliegvlug of 'op'gepredeerd. Ik heb de indruk dat het eerste het meeste het geval is. Mooi vroeg dit jaar, voor het maaien. Nog wat tureluurs met nagenoeg vliegvlugge jongen en kieviten in de mais zorgen nog voor activiteit.
Het weidevogelseizoen is daarmee weer redelijk succesvol voorbij, zo'n 8 gruttoparen, drie tureluurs en ergens rond de 10 kieviten en een stuk wat scholeksterparen heeft jongen grootgebracht.