Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Weidevogels op Eiland van Schalkwijk

SchalkwijkPosted by Jan Buys 25 Feb, 2015 23:10:27
De eerste kieviten zijn al weer voorzichtig aan het baltsen, nog geen grutto gehoord, maar dat is ws een kwestie van dagen. IN de vergaderzaaltjes in Houten, Tull en 't Waal en Schalkwijk is het de afgelopen weken aanzienlijk drukker geweest rond onze gevederde vrienden.

Zoals al eerder geschreven heeft de gemeente Houten tien ha gekocht die (als compensatie voor verloren gegaan biotoop tegen Houten aan, de Meerpaal) gekocht. Vorige week hebben we de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht die deze gronden gaat pachten en beheren. Het bestuur bestaat uit vijf enthousiastelingen (Jaap ten Boer, Arjen Vernooy, Esther Christenhuis, Peter Peek en ondergetekende). Grote aanjager van de aankoop, Tijmen Blokhuis en Ben de Kruijff helpen ons bij het feitelijke beheer. Wij zijn in gesprek met enkele enthousiaste boeren,waarvan er één straks het beheer gaat doen.

Al met al een mooie ontwikkeling en vooral een uitdaging: we moeten nu laten zien hoe goed weidevogelbeheer er uit ziet en dan moeten de vogels natuurlijk ook nog hun intrek op het land willen (blijven) nemen. De geschiedenis van het perceel is wel veelbelovend: het is al sinds jaar en dag één van de betere stukken weidevogelgebied.


Maar hiermee is nog geenszins zeker gesteld dat er over pak 'm beet tien jaar nog weidevogels broeden op het Eiland van Schalkwijk. Op moderne veehouderijbedrijven hebben ze het vaak moelijk en na dit jaar zijn er geen subsidies voor agrarisch natuurbeheer in dit deel van Utrecht meer.
Samen met de gemeente werken we daarom aan een Reddingsplan en in het kader daarvan hadden we (Sjerp Weima en ik vanuit de Weidevogelwerkgroep en Koen Helling van de gemeente Houten) een goed gesprek met vijf boeren die een modern bedrijf runnen èn daar ruimte willen (blijven) bieden aan weidevogels. In dit eerste gesprek was het vooral de motivatie proeven (proefde goed) en eerste ideeën uitwisselen. Die kwamen op tafel. Slim en flexibel goed inspelen op de aanwezigheid van vogels is daarbij de eerste rode draad. Tweede een goede samenwerking tussen vrijwilliger en boer. En een derde: proberen de koek groter te maken met gronden van Staatsbosbeheer en gemeente. Afwezigheid van subsidies heeft daarbij ook een voordeel: geen strakke regels en keurslijven.... Dit goede eerste gesprek krijgt een vervolg, in gesprekken en in het veld.